Türkiye’de Turizm – Yatkın Health

Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Türkiye’de Turizm

Türkiye’de Turizm

Türkiye’de Turizm

Türkiye’nin Turizm Geliri 32 Milyarı Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı turizm gelirlerini açıkladı. Yabancılar ve yurtdışında yaşayan Türklerin ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri 2013’te yüzde 11.4 artarak 32.3 milyar dolara ulaştı. Türkiye ılıman kuşakta bulunan bir konuma sahip olduğu için özellikle deniz turizmine ilgi daha fazladır. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara kıyıları deniz turizmi için önem taşımaktadır.
Türkiye Yabancı Ziyaretçiler için İlk 10 Arasında
Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazla olduğu için kış turizmi açısından da çekiciliğe sahiptir. Özellikle Bursa-Uludağ, Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken ve Bolu-Kartalkaya gibi dağlarda kış turizmine yönelik kayak merkezleri bulunmaktadır.
Türkiye tarihi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Anadolu, tarih öncesi çağlardan bu yana Hititler, Asurlar, Sümerler, Babiller ve Persler gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu dönemlerden kalan eserler turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanında Türkiye, yeni ve nitelikli tesisleri, geniş yelpazeli alışveriş olanakları, ihtisaslaşmış seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri sayısının çokluğu ile önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir.
Tüm bu özellikleriyle Türkiye dünya turizm pazarından % 2.7, Avrupa turizm pazarından ise % 5.1 pay alarak, dünya sıralamasında turist girişleri açısından 8’inci, turizm gelirleri açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. Türkiye, 2014 yılında ortalama 35 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye, “Yabancı Ziyaretçiler için Dünyada En İyi 10 Ülke”arasında yerini almıştır.

Türkiye’deki Turizm Çeşitleri

Sağlık Turizmi
Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Farklı tanımları olsa da, sağlık turizmini, ikamet edilen yerden başka bir yere (yurtiçi veya yurtdışı) her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatler olarak özetleyebiliriz.

Yayla Turizmi
Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzajı değerleri, kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, flora/fauna incelemesi, jeep safari vb. doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece elverişlidir.

Turkiye’de Yat Turizmi

Av Turizmi
Türkiye’nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Ülkemiz ormanlarında düzenlenecek Av Turizmi için, “Kara Avcılığı Kanunu” ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 08.01.2005 tarh ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 6831 sayılı “Orman Kanunu” hükümleri kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Av Komisyonu tarafından alınan kararlar (yönerge ve talimatlar) ile adı geçen Bakanlığın koyacağı esaslar dâhilinde yürütülmektedir.

Yat Turizmi
Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi,Türkiye’yi kuzey, batı ve güneyden çevrelemektedir. Türkiye, yatçıların her gece , özel demir atabileceklerideğişik koy, körfez ve plajların hazinesidir ve mavi yolculuğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu şiirsel deniz yolculuğu, insanın kara yerine deniz perspektifinden tarihi deneyimi,körfezlerde ve denizlerde rüzgâra yelken açmak ve tabiatla birleşmek anlamındadır. Bu yolculuk, aynı zamanda, sizi Kleopatra’ nın özel plajına,Olimpos Dağı’nın ebedi ateşine ve eski uygarlıkların binlerce arkeolojik kalıntısına götüren bir yolculuktur. Türkiye’de yatçılık, size kıyı köy ve kasabaların sevimli ve konuksever halkı ile gerçekten yararlı kültürel değişim deneyimi sağlayacaktır. Genellikle batı ve kuzeybatıdan esen ılımlı rüzgârlar, doğanın tadına varılmasını sağlayarak, uzun yaz mevsimini yatçılık için ideal hale getirmektedir. Bazı bakır turkuaz kıyılar ve korumalı körfezlerden deniz seviyesinden neredeyse 3 bin metre yükseklikte dağ tepelerini seyretmek mümkündür.

Hava Sporları
Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava sporları meraklıları için keşfedilmesi gereken bir ülkedir.
• Yamaç Paraşütü
• Yelken (delta) Kanat
• Balon
• Mikrolayt
• Planör
• Model Uçak
• Paraşüt

Turkiye’de Balon Turizmi

Akarsu Turizmi
Ülkemizdeki akarsuların büyük bölümü “akarsu turizmi” olarak tanımlanan rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin sunduğu bu büyük potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde tanıtımının yapılması önem taşımaktadır. Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik, kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle, nehirlerimizin akarsu turizmi potansiyeli incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir şekilde geliştirilebilecek diğer turizm değerleri de bu proje kapsamında belirlenmiştir.

Kuş Gözlemciliği
Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Türkiye’deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır. Ülkemizin kuşlar açısından zengin olmasının en önemli nedenleri, zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunmasıdır. Türkiye’de kuş gözlemciliği son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayılmaktadır.

Kış Sporları Turizmi
Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla turizmin temel dayanak noktası olan doğal güzelliklerden “Koruma-Kullanma” dengesine öncelik verilmeye çalışılmaktadır.
Bu noktada ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında sürdürülmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisinde belirlenen Kış Turizmi Koridoru (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalışmaları öncelikle yürütülmektedir. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte ülke genelinde yapılan araştırma ve incelemede belirlenen 48 adet potansiyel kış turizm alanından 25 adedi kış turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

Mağara Turizmi
Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemizin yüzde 40’ı, mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan meydana gelmiştir. Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en derin mağarası ise –1429 metre ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de 30’un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu güne kadar 13 adet mağarayı turizmin hizmetine sunmuştur.

Kongre Turizmi
Tarih ve Kültür hazinesi Türkiye, heyecan verici imkânlar âleminin kapısı durumundadır. Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerde, Türkiye toplantı, insentiv ve kongrelere şahane mekân konumundadır. Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım, güzel dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün bunlara, mükemmel bir iklim, alternatif destinasyonlar ve çok daha düşük maliyet avantajı eklenmektedir. Türkiye, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve egzotikliği ile ideal bir destinasyondur. İzmir, Antalya ve Ankara’ya transfer bağlantısı ve direkt uçuş imkânıyla, Türk Havayolları ve diğer ulusal havayolu şirketleriyle İstanbul’a iki ya da üç saat içinde ulaştırılmak mümkündür. Günlük seferler İstanbul’u Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Asya’nın belli başlı şehirlerine bağlamaktadır.

Botanik Turizmi
Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, üç kıta arasında doğal bir köprü olması, Anadolu Yarımadası’nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çeşitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa’nın tamamında varolan bitki sayısı toplam 12.000 adet iken bu sayı ülkemizde 9.000 adettir. Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından ise Avrupa’dan üstündür. Zira dünyada sadece belli bir bölgede yetişen veya anavatanı belli bir bölge olan (endemik) bitkiler açısından ülkemiz Avrupa’dan üstün olmanın da ötesinde dünyanın birkaç bölgesinden biridir. Avrupa’nın endemik bitki sayısı toplam 2.750 adet iken bu sayı ülkemizde 3.000 adettir. Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki sayısı 600’dür.

İnanç Turizmi
İnanç turizmi projesi ile üç semavi dinin (Müslümanlık-Hıristiyanlık-Musevilik) günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım vb gibi açılardan ele alınarak iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısının artırılması hedeflenmektedir. İnanç Turizminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 1993 yılında öncelikle üç büyük dinin günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet yerlerinin envanteri hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmuştur. Bu komite yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak; Hristiyanlık açısından önemli olan dokuz adet merkez belirlemiştir.

Dağcılık Turizmi
Türkiye, farklı yüksekliklerdeki, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapısı, flora vefaunası olan ormanlari ve silueti, zengin av ve yaban hayatına sahip dağlarıyla hem kış turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunar.Türkiye’yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmektedir. Türkiye’de dağcılık turizmine hizmet veren dağlar:

• Ağrı- Ağrı Dağı
• Antalya-Beydağlar
• Kayseri-Erciyes Dağı
• Mersin-Bolkar Dağları
• Niğde-Aladağlar
• Rize-Kaçkar Sıradağları
• Tunceli-Mercan (Munzur) Dağları
• Van-Süphan Dağı

Su Altı Dalış Turizmi
Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir

Çözüm Ortaklarımız